• slider image 167
:::

本校沿革

認識永興 / 2019-05-31 / 點閱數: 205

  校創立於中華民國十年四月二十四日,日據時代原為永靖公學校,崙子分教場校址座落在臺中州員林郡陳厝厝第二八四番地,民國二十年三月二十五日崙子分校場獨立,改稱永興公學校所轄學區為浮圳村、東寧村、永興村、崙子村、五汴村、光雲村等六村。迨至民國三十五年十月二十五日本省光復重歸祖國更名為永興國民學校,隸屬臺中縣永靖鄉,民國三十九年十月二十一日臺灣省行政區劃分後,復行改隸彰化縣永靖鄉居現住址,仍轄有浮圳村…等六村學區。